Šport / Atletika

Čomu sa venujem

Konzultácie a kondičné tréningy pre športovcov, ktorí sa chcú zlešovať v silovo-rýchlostných parametroch.

 

Z hľadiska športovej výkonnosti sú moje tréningy vhodné pre vrcholový a výkonnostný šport a ako športová príprava detí a mládeže. Taktiež sú vhodné pre aktívnu športovú verejnosť v rámci zlepšovania svojich kondičných schopností s cieľom zvyšovať výkonnosť vo svojom obľúbenom športe.

 

Atletická príprava

Špeciálny nácvik techniky atletických disciplín ako nadstavba športovej prípravy. Atletická príprava je vhodná pre vrcholových atlétov a športovcov.

 

Športová príprava

Rozvoj jednotlivých pohybových schopností a rýchlostno-silových koordinačných parametrov pre potreby výkonnostného a vrcholového športu.

 

Kondičná príprava

Rozvoj pohybových schopností a všeobecnej kondície bez zamerania sa na konkrétnu športovú činnosť. Vhodné pre amatérskych športovcov.

 

Moje služby sú ideálne pre tieto skupiny športovcov:

- Výkonnostní a vrcholoví športovci (seniori aj juniori)

- Talentované deti a mládež

- Amatérski športovci

 

Čo sa konkrétnych typov športu týka, dokážem nastaviť tréningové jednotky pre:

kolektívne športy (hokej, futbal, hádzaná, basketbal atď.)

individuálne športy (atletika, gymnastika,plávanie, tenis atď.)

úpolové športy (box, zápasenie, vzpieranie, karate, judo atď.)

motorizmus (kondičná príprava jazdcov)

 

Ako skúsený osobný tréner dokážem pomôcť športovcom na rôznej výkonnostnej úrovni ako aj amatérom, ktorých jediným cieľom je úprava hmotnosti a zlepšenie kondície.

Biografia

Atletike sa venujem od jedenástich rokov na výkonnostnej úrovni. Za tento čas som získal veľa skúseností z vlastnej dlhoročnej prípravy a prípravy zverencov. vrhačov, najmä ošepárov.Kedže príprava oštepára je veľmi komplexná záležitosť, od techniky, rýchlosti,skočnosti , sily, prvky tejto prípravy premietam do prípravy športovcov, ktorý sa potrebujú zrýchliť,zosilnieť a zlepšiť koordinačné schopnosti. A teda táto príprava je vhodná pre hokejistov, futbalistov, tenistov, úpolové športy..atď

 

Znalosti v oblasti športovej prípravy

- Certifikovaný tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa (SAZ)

- Osobný tréner detskej atletiky (IAAF)

- Certifikovaný tréner kulturistiky (Inform)

 

Športová kariéra

- Viacnásobný medailista z Majstrovstiev SR v atletike

- Viacboj a hod oštepom

- Senior a veterán v hode oštepom

 

Klubová príslušnosť

- Atletický oddiel Slávia STU Bratislava

- Atletický klub ZŤS Martin

- Moravská Slávia Brno

Motto

Mojim cieľom sú Tvoje výsledky

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, školy, osvedčenia, diplomy

  Certifikovaný tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa (SAZ)

Výhody & benefity

Benefity ako pokrok vo výkonnosti, zlepšenie techniky a nárast kondície dosiahneš len systematickou prácou založenou na metódach overených praxou.

 

Osobný prístup

Ku každému zverencovi pristupujem individuálne počnúc analýzou aktuálneho stavu a určením ideálneho postupu.

 

Jasné ciele

S každým zverencom si stanovíme a meriame jasné a reálne ciele, ktoré majú naše tréningy dosiahnuť za konkrétne obdobie.

 

Reálne výsledky

Pri dodržaní predpísaných tréningových techník, postupov, metodiky a frekvencie tréningov garantujem reálne výsledky.

 

Dlhoročné skúsenosti

Kondičný tréner s viac než 15-ročnými skúsenosťami s tréningom atlétov, hokejistov, hokejbalistov a laickej verejnosti.

 

Certifikovaný tréner

Osobný tréner certifikovaný Slovenským atletickým zväzom, IAAF a Inform so zameraním na atletiku a kulturistiku.

 

Komplexný servis

Fyzický tréning je len jednou stranou mince. Zverencom vypracujem podrobnú stratégiu vrátane stravovacieho plánu a regenerácie

Ako to funguje

Tréning robí majstra. Mám skúsenosti a výsledky na to, aby som Ti dokázal pomôcť na Tvojej ceste za zvýšeným výkonom a športovou kariérou.

 

V prípade záujmu o moje služby ma prosím kontaktuj prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle uvedenom vyššie. 

 

Dohodneme si osobné stretnutie, kde si prejdeme Tvoje potreby, požiadavky a ciele a navrhneme optimálne tréningové riešenie a postup.

 

Následne pre Teba vypracujem cenovú ponuku, pričom zohľadním či si vrcholový atlét / športovec alebo amatér, ktorý si chce zlepšiť kondičku alebo schudnúť.

 

Ak sa dohodneme na podmienkach, tak stanovíme časový rozvrh tréningov, vykonáme úvodné testy a pripravíme stravovací a regeneračný plán.

 

Vzájomná dôvera

Tvoje kontaktné informácie, prípadne osobné údaje týkajúce sa Tvojej kondície sú v bezpečných rukách.

 

Teším sa na našu spoluprácu :)

Komentáre

ID: 000372